Isover N - izolační desky


Isover N - izolační desky

Izolační desky vyrobené z minerální plsti Isover pro zlepšení kročejové a vzduchové neprůzvučnosti těžkých plovoucích podlah pod železobetonovou desku.

Isover N - izolační desky SAINT-GOBAIN ORSIL s.r.o.  
Distribuce:SAINT-GOBAIN ORSIL s.r.o.
Použití:plovoucí podlahy
Jakost:I. jakost
Dodání:
Platba:dle způsobu odběru
Slevy jsou platné při objednaném množství 20 m3, další sleva 3 % při platbě zálohovou fakturou.


>> Koupit on-line se slevou <<

Desky Isover N jsou vhodné pro zlepšení kročejové a vzduchové neprůzvučnosti těžkých plovoucích podlah pod železobetonovou desku (min. tl. 50 mm, B30, ocel. síť W4, oka 150/150 mm při tl. izolace ≤ 50 mm). Zlepšení kročejové neprůzvučnosti je podmíněno použitím Isover N/PP podlahových pásků. Předepsaná rovinnost podkladu pro kladení podlahovin je 2 mm/2 m, max. 4 mm/2m při kladení vlysů. Desky jsou vhodné do obytných místností s užitným zatížením do 4 kN/m2, tj. 400 kg/m2, přičemž celkové zatížení působící na izolační desku nesmí překročit 7 kN/m2, tj. 700 kN/m2. Vyšší tl. izolace, užitné zatížení a stálé zatížení od roznášecí vrstvy musí být ověřeno statickým výpočtem, uvedená doporučení jsou pouze orientační.

Charakteristika výrobku 


Izolační desky vyrobené z minerální plsti Isover. Výroba je založena na metodě rozvlákňování taveniny směsi hornin a dalších příměsí a přísad. Vytvořená minerální vlákna se v rámci výrobní linky zpracují do finálního tvaru desek. Vlákna jsou po celé délce hydrofobizována. Desky je nutné v konstrukci chránit vhodným způsobem (separační PE fólie).
λD = 0,036 W.m-1.K-1.

Balení, transport, skladování

Izolační desky Isover N jsou baleny do PE fólie do maximální výšky balíku 0,5 m. Desky musí být dopravovány v krytých dopravních prostředcích za podmínek vylučujících jejich navlhnutí nebo jiné znehodnocení. Skladují se v krytých prostorách naležato do výše vrstvy maximálně 2 m.

Označení Tloušťka Rozměry Balení Balení Tepel. vodivost λ Dynamická tuhost Tepel. odpor RD
  (mm) (mm) (m2) (m3) (W/mK) (MN/m3) (m2.K/W)
Isover N 2,0 20 1200 x 600 11,52 0,23 0,036 24 0,55
Isover N 2,5 25 1200 x 600 8,64 0,216 0,036 21 0,7
Isover N 3,0 30 1200 x 600 7,2 0,216 0,036 18 0,8
Isover N 4,0 40 1200 x 600 5,76 0,23 0,036 14,8 1,15
Isover N 5,0 50 1200 x 600 4,32 0,216 0,036 14,1 1,4

ceny dopravného bez DPH


Dopravné tepelných izolací v závislosti na objemu objednávky - prosím zadejte poptávku na požadované množství e-mailem shop@estrechy.cz

Produktový list Isover Nstáhnout
Prohlášení o shodě Isover Nstáhnout
Katalog výrobků Isoverstáhnout
Ceník Isoverstáhnout
VýrobceMateriál
tloušťka 30 mm
Tepelná vodivost λDTepel. odpor RDCena v Kč *)
(W.m-1K-1)(m2.K/W)
ISOVER N0,0360,80 104,30
STEPROCK ND0,0370,80 0,00
STEPROCK HD0,0370,75 0,00